BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

Struktura organizacyjna ZSOMS

 

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego wchodzą:

 

a. Szkoła Podstawowa nr 75

b. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

 

Adres siedziby: 31 – 521 Kraków; ul. Grochowska 20

Symbol: ZSOMS

Telefon: 12 411 29 48

Fax: 12 411 29 48

e-mail:sekretariat@zsoms.eu

adres strony internetowej: zsoms.eu

 

 

Władze:

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika: mgr Krzysztof Sobesto

Wicedyrektor ds. pedagogicznych - mgr Lucyna Bętkowska

Wicedyrektor ds. pedagogicznych - mgr Monika ZelekDokument archiwalny