BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa SPortowego
im. Mikołaja Kopernika

Zapraszamy również do naszego serwisu domowego


Zakres działania:

Szkoła Podstawowa nr 75.
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego.


Informacje publiczne nieopublikawane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

Dokument archiwalny