BIP MJO - Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych

im. Zenona Klemensiewicza

w Krakowie

Zapraszamy również do naszego serwisu domowego

 


 

 

Dzięki projektowi "Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie", realizowanemu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, szkoła dostała szansę na to, by każdemu, kto chce zdobyć zawód poligrafa, grafika komputerowego, czy technika organizacji reklamy, zapewnić kształcenie na najwyższej klasy profesjonalnym sprzęcie.

 Uwaga: Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty zlożenia wniosku.