BIP MJO - Zespół Szkół Łączności
Logo ZSL

Biuletyn Informacji Publicznej
Zespoł Szkół Łączności w Krakowie
im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

 


 

Dokumenty dotyczące naszej jednostki

 1. Statut Zespołu Szkół Łączności.
 2. Regulamin internatu, załącznik nr 1, załącznik nr 2.
 3. Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2019/2020.
 4. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2019/2020:
 5. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 6. Regulamin Rady Pedagogicznej.
 7. Instrukcja dotycząca zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej i odzieżą roboczą.
 8. Regulamin organizowania i przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.
 9. Regulamin okresowej oceny pracowników samorządwoych w ZSŁ.
 10. Procedura oceny pracy nauczycieli w ZSŁ.

Uchwały RMK

 1. Uchwała Rady Miasta Krakowa nr 1678/17 z dnia 29 marca 2017 roku, dotycząca przekształcenia zespołu szkół w związku z reformą oświaty.
 2. Uchwała Rady Miasta Krakowa nr 2224/17 z dnia 22 listopada 2017 roku, w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 13, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Łączności w Krakowie.