BIP Archiwalny - A_ZSOiE (data archiwizacji: 2013-09-04, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XIX/213/11 RADY MIASTA KRAKOWA )
Dokument archiwalny


Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych
im. Jana Matejki

 


 

Zapraszamy do naszego serwisu domowego

 

 

 

Informacje publiczne niepublikowane w BIP podlegają udostępnianiu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.