BIP MJO - Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Zespołu Szkół Odzieżowych Nr 1

im. Stanisława Wyspiańskiegozso1 Cechowa 57


Zapraszamy również do naszej strony domowej

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.W tym celu należy złożyć pisemny lub ustny wniosek w Sekretariacie Szkoły.Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.