BIP MJO - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2

Zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej

Technikum nr 2

im. Studenckiego Komitetu Solidarności

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

im. Studenckiego Komitetu Solidarności

w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie,

 

 


Zapraszamy na naszą stronę internetową.

http://zsz2.edu.pl/


 

Informacje publiczne nieopublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. Jnformacje mogą być udostępniane zarówno w formie pisemnej jak i ustnej. W tym celu należy złożyć wniosek w sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie do14 dni od dnia złożenia wniosku.