BIP MJO - Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1

Informacje o jednostce


Nazwa: Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1
Symbol: ZSET1
Adres: ul. Kamieńskiego 49, 30-644 Kraków
Telefon: +48126551293
Faks: 0126556009
Email: szkola@zsel1.krakow.pl
WWW: http://www.zsel1.krakow.pl
NIP: 6792025822
Zakres działania: Placówka oświatowa ponadgimnazjalna. Szkoła policealna
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Kornelia Michalska, inspektor4@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych  Andrzej Matyja
Wicedyrektor  Iwona Łopatka
Wicedyrektor  Ewa Folatko
Kierownik ds. administracyjno-gospodarczych  Zbigniew Wyraz
Kierownik warsztatów i laboratoriów  Wacław Załucki
Kierownik kształcenia praktycznego  Krzysztof Dębowski
Kierownik internatu  Jarosław Madej
Główna księgowa  Krystyna Kaczmarczyk

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki