BIP MJO - Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Szkół Elektrycznych  Nr 1

w Krakowie

Zapraszamy również do naszego serwisu domowego

Organ prowadzący: Gmina Miejska Kraków 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.