BIP MJO - Zespół Szkół Energetycznych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Energetycznych

w Krakowie

 

Zapraszamy również do naszego serwisu domowego

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny lub ustny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.