BIP MJO - Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1

Struktura organizacyjna Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1

 

Rada Miasta Krakowa zmieniła uchwałę Nr CV/991/02 z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych z póżn. zm. /Projektodawca PREZYDENT MIASTA KRAKOWA/ Druk nr 1042

 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167⊂=uchwala&query=id%3D17731%26typ%3DU

 

Szkoły dla młodzieży:
Technikum Ekonomiczno - Hotelarskie nr 4
-technik ekonomista

-technik rachunkowości
-technik hotelarstwa

-technik obsługi turystycznej/technik organizacji turystyki


Szkoła Policealna nr 2
- technik administracjiAnna Gawinek Pisarczyk – dyrektor

Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie
ul. Kapucyńska 2; 31 – 113 Kraków
telefon 12 422-02-84; 12 422-99-13
fax 12 422-79-08
www.zse1.edu.pl
e-mail: zsekon1@bci.krakow.pl

Wojciech Polański – wicedyrektor

  • do spraw kształcenia ogólnego i wychowania


Renata Suruło – wicedyrektor

  • do spraw kształcenia zawodowego

 

Ewa Jędrychowska

  • kierownik szkolenia praktycznego

 

UWAGA: Adres korespondencyjny, telefony, fax, strona www, e-mail wspólny dla wszystkich typów szkół!