BIP MJO - Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Krakowie

Zapraszamy do naszego serwisu domowego

www.zse1.edu.plDane kontaktowe inspektora ochrony danych jednostki – e-mail: inspektor4@mjo.krakow.pl
 

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy pisemny wniosek w sekretariacie szkoły. Informacja zostanie udostepniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.