BIP MJO - Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2

Informacje o jednostce


Nazwa: Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2
Symbol: BSP2
Adres: ul. Grochowa 23, 30-731 Kraków
Telefon: +48126532691
Faks: 12 653 26 91
Email: internatbursa@interia.pl;
WWW: http://bsp2.pl
NIP: 6751000305
REGON: 350533751
Zakres działania: zapewnienie opieki i wychowania uczniom pobierającym naukę poza miejscem stałego zamieszkania
Uwagi: sekretariat czynny: poniedziałek od 8.00 - do 14.00, wtorek: od 8.00 - do 12.00, środa: od 12.00 - do 17.00, czwartek: od 8.00 - 15.00, piątek: od 8.00 - 12.00. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Marlena Dyrek,inspektor1@mjo.krakow.pl
Władze:
dyrektor  Kinga Czyż
główny księgowy  Barbara Sala