BIP MJO - Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2


 

 BSP2

 

Biuletyn Informacyjny

Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie

Adres:    30-731 Kraków, ul. Grochowa nr 23.

 

tel. /fax: 12 653 26 91

 


Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie jest placówką oświatową zapewniajacą opiekę i wychowanie uczniom gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania; oraz słuchaczom kolegiów kształcenia nauczycieli i pracowników służb społecznych, w wieku do 24 lat.

 


Organy Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2:

Dyrektor - Kinga Czyż,

 

Rada pedagogiczna:

 • Banasiewicz Beata            - nauczyciel wychowawca 

 • Białas Piotr                       - nauczyciel wychowawca  

 • Lewoń Jolanta                  - nauczyciel wychowawca

 • Michałek Małgorzata         - nauczyciel wychowawca

 • Węglarski Grzegorz           - nauczyciel wychowawca

 • Wieczorek-Górz Katarzyna - nauczyciel wychowawca

 


 

Stanowiska urzędnicze:

 •  

  • Główny księgowy:             Barbara Sala

  • Sekretarz:                       Krystyna Pogudz

  • Kierownik gospodarczy:    


 

Dyrektor Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie urzęduje we wszystkie dni tygodnia, tj.:

 •  

  • poniedziałek;     w godz. 1100 - 1400,
  • czwartek;          w godz.   900 - 1200.

W godzinach urzędowania dyrektor przyjmuje strony w przedmiocie skarg i wniosków; w trybie postanowień ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć wniosek w sekretariacie BSP 2 w Krakowie. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.