BIP MJO - Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Bursy. Informacja zostanie udostępniona w formie pisemnej lub ustnej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.