BIP MJO - Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Informacje o jednostce


Nazwa: Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
Symbol: SPWPPP
Adres: ul. Półkole 11, 31-559 Kraków
Telefon: +48124121566
Faks: + 48 (12) 412 15 66
Email: owpp@poczta.onet.pl
WWW: http://owpp.pl
NIP: 6761718895
REGON: 350696625
Zakres działania: poradnia specjalistyczna
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: mail do Inspektora ochrony danych Państwa jednostki – Marlena Dyrek, inspektor1@mjo.krakow.pl
Władze:
dyrektor mgr Ewa Pohorecka
zastępca dyrektora mgr Małgorzata Górska