BIP MJO - Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

misja: " Pomoc dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie "

 

 

Informacje publiczne nieopublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Poradni. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od złożenia wniosku.