BIP MJO - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1

Biuletyn Informacji Publicznej

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 W KRAKOWIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAJĘĆ i SPOTKAŃ W PPP1 W KRAKOWIE

 

Szanowni Państwo !

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ogranicza się funkcjonowanie Poradni do 24 maja 2020 r.

 

W dalszym ciągu jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

W dniach od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. sekretariat pełni dyżur w godzinach 9 – 13; dyżury pełnią też specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, psychoterapeuci, od poniedziałku do piątku w godzinach 10 – 13 w celu kontaktu w sprawach pilnych.

 

Wszyscy specjaliści nadal pracują zdalnie i realizują zaplanowane zajęcia i działania w tym czasie zgodnie z harmonogramem pracy na ten okres.

 

Zespoły Orzekające odbywają się raz w tygodniu, w czwartek. Dokumenty proszę przesyłać pocztą lub drogą elektroniczną za potwierdzeniem.

Poniżej zamieszczamy numery telefonów i kontakt e-mailowy:

tel. 660 637 334

tel. 660 637 333 (księgowość)

tel. 12 430 50 52

tel. 12 660 07 84

tel./fax: 12 660 07 91

 

e-mail: ppp1.krakow@interia.pl

 

Pozdrawiamy i życzymy zdrowia

Dyrektor Poradni Jolanta Skóra z Pracownikami

 

Z pracownikami poradni można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej – adresy e-mail dostępne w zakładce Kontakt – adresy e-mail.

 


 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DYŻURÓW TELEFONICZNYCH PRACOWNIKÓW KRAKOWSKICH PORADNI

 

Potrzebujesz wsparcia lub pomocy ?

 

Zadzwoń lub wyślij SMS-a do poradni !

 

Lista krakowskich poradni psychologiczno – pedagogicznych z numerami telefonów i godzinami dyżurów jest dostępna na stronie: Portal Edukacyjny lub kliknij tutaj. Specjaliści pozostają do dyspozycji rodziców, nauczycieli i uczniów od poniedziałku do piątku każdego tygodnia.

 

W całej Polsce działają telefoniczne centra wsparcia oraz telefony zaufania i infolinie dla osób w kryzysie emocjonalnym. Numery kontaktowe są dostępne na stronach internetowych „Forum Przeciw Depresji” i „Twarze Depresji”.

 

 


 

Poradnia psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Krakowie, należy do największych tego typu placówek na terenie województwa małopolskiego. Zatrudnia 37 pracowników pedagogicznych (psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów, reedukatorów, surdopedagoga i lekarza psychiatrę) oraz 5 pracowników administracji i obsługi. Jest to wysoce wykwalifikowana kadra specjalistów, wielu posiada stopień nauczyciela dyplomowanego oraz posiada ukończone studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne oraz różne formy doskonalenia zawodowego. PPP Nr 1 jest placówką niezależną strukturalnie od szkoły, instytucjonalnie neutralną ale ściśle zintegrowaną z systemem edukacji i władzami samorządowymi. Obejmuje swoim działaniem Śródmieście Krakowa. Celem poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego oraz udzielanie dzieciom i młodzieży, ich rodziców, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej itp. Realizacja tych zadań odbywa się na terenie poradni, w szkole, innych placówkach a także w środowisku rodzinnym dziecka.

 

Zapraszamy na naszą stronę domową

 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Poradni. Informacje zostaną udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Szczegółowa instrukcja -> (kliknij tutaj)