BIP MJO - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1

Biuletyn Informacji Publicznej

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 W KRAKOWIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

SPOTKANIE DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH (05.11.2018 R.)

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniach dla pedagogów szkolnych.

 

Informacje w zakładce http://www.poradnia.oswiata.org.pl/aktualnosci/spotkania-pedagogow-szkolnych/

 


 

SZKOŁA DLA RODZICÓW (05.11.2018 R.)

 

Zapraszamy do udziału w warsztatach "SZKOŁA DLA RODZICÓW"

w nowym roku szkolnym 2018/2019

 

Informacje w zakładce Szkoła dla Rodziców 

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszam Państwa Dyrektorów na spotkanie w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w celu omówienia procedur nowego zadania poradni - wspomagania szkół i placówek oświatowych. Więcej szczegółów można znaleźć na naszej stronie internetowej (kliknij tutaj)

 


 

Poradnia psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Krakowie, należy do największych tego typu placówek na terenie województwa małopolskiego. Zatrudnia 37 pracowników pedagogicznych (psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów, reedukatorów, surdopedagoga i lekarza psychiatrę) oraz 5 pracowników administracji i obsługi. Jest to wysoce wykwalifikowana kadra specjalistów, wielu posiada stopień nauczyciela dyplomowanego oraz posiada ukończone studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne oraz różne formy doskonalenia zawodowego. PPP Nr 1 jest placówką niezależną strukturalnie od szkoły, instytucjonalnie neutralną ale ściśle zintegrowaną z systemem edukacji i władzami samorządowymi. Obejmuje swoim działaniem Śródmieście Krakowa. Celem poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego oraz udzielanie dzieciom i młodzieży, ich rodziców, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej itp. Realizacja tych zadań odbywa się na terenie poradni, w szkole, innych placówkach a także w środowisku rodzinnym dziecka.

 

Zapraszamy na naszą stronę domową

 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Poradni. Informacje zostaną udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Szczegółowa instrukcja -> (kliknij tutaj)