BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka

Struktura organizacyjna

 


Dyrektor Maria Kromka

Wicedyrektor Marzena Tabor

Wicedyrektor Andrzej Pasek

Kierownik do spraw opiekuńczo wychowawczych Barbara Mossoczy-Górska

 


 

Adres: ul. Grochowa 19, 30-731 Kraków

Telefon:  12 653 26 84

Faks: 12 653 26 84

email: sosw.grochowa@wp.pl

WWW:http://www.soswgrochowa.pl

Zakres działania: Publikowanie informacji publicznej

(Informacje dotyczą wszystkich jednostek wymienionych poniżej)


 

W skład Ośrodka wchodzą następujące szkoły oraz Internat:.

 

XL Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Niesłyszących  (3-letnie)

 • profil ogólny

 

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia dla Niesłyszących nr 29 (3-letnia)

 • kucharz
 • cukiernik
 • krawiec
 • fryzjer
 • fotograf
 • blacharz samochodowy
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • monter mechatronik
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń

 

Technikum Specjalne dla Niesłyszących nr 27 (4-letnie)

 • technik mechanik          
 • technik mechatronik
 • technik przemysłu mody
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik budownictwa
 • technik handlowiec
 • technik informatyk

 

 Szkoła Policealna Specjlana nr 20 (1 roczna lub 2 letnia)

 

 • technik administracji
 • technik usług kosmetycznych
 • technik informatyk
 • florysta
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • technik usług pocztowych i finansowych

 

 

XII Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Dorosłych

 • profil ogólny