BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4
 
 
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4

 

31-067 Kraków

  

ul. Hieronima Wietora 7

     Logo Ośrodka

 

MISJA

 

Naszym celem jest stworzenie w Ośrodku jak najlepszych warunków

nauczania i wychowania w oparciu o wzajemny szacunek oraz wartości

moralne przy współpracy Rodziców i osób życzliwych dzieciom

niepełnosprawnym.

Pragniemy, aby edukacja naszych uczniów, otworzyła Im drzwi do

samodzielności, a przez to do integracji z innymi ludźmi oraz otaczającym

Ich światem.

Uczymy naszych wychowanków wykorzystywania indywidualnych możliwości

do twórczego działania oraz rozwijania własnych talentów. Otaczamy Ich

pomocą, życzliwością i akceptacją.

 Dyrektor Ośrodka

mgr Marek Tokajuk
Zapraszamy również do naszego serwisu domowego
Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.