BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

Rejestry, ewidencje, archiwa


Rejestr mieszkańców

Rejestr skarg i wniosków

Pytania dotyczace rejestrów proszę kierować do Pani Haliny Walczak Kierownika Działu

Socjalno - Opiekuńczego tel. 12/25-54-164 e-mail: socjalny@dpsnowaczynskiego.pl

 

 

Rejestr pracowników

Rejestr umów zleceń i umów o dzieło

Rejestr udzielonych pełnomocnictw i upoważnień

Pytania dotyczace rejestrów proszę kierować do Pani Haliny Klimas Kierownika Referatu Kadr i Organizacji

tel. 12/25-54-190 e-mail: kadry@dpsnowaczynskiego.pl

 

 

Rejestr zamówien publicznych

Rejestr umów

Pytania dotyczące rejestrów  proszę kierować do Pani Moniki Walczak Referenta ds. administracyjnych tel. 12/25-54-186 e-mail: monika@dpsnowaczynskiego.pl

 

 

Archiwum

Archiwum Domu Pomocy Społecznej ma status składnicy akt. Gromadzone są w nim akta niezbędne do bieżącej pracy jednostki, a także dokumentacja osobowa i płacowa byłych pracowników Domu.