BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

 

 

 

 

 

www.dpsnowaczynskiego.pl 

 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ:

 

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

3. Informacja publiczna może być udostępniana w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólne dostępnych