BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

Informacje o jednostce


Nazwa: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta
Symbol: DPSN
Adres: ul. Nowaczyńskiego 1, 30-336 Kraków
Telefon: +48122554161
Faks: 12/255 41 61 wew. 192
Email: dps@dpsnowaczynskiego.pl
WWW: http://www.dpsnowaczynskiego.pl
Adres ESP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/DPS
NIP: 9441596914
Zakres działania: Dom jest placówką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych. Świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców, uwzględniając ich wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa oraz stopień fizycznej i psychicznej sprawności. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, przysługujących na podstawie odrębnych przepisów. Podstawą przyjęcia do Domu jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Pobyt w Domu jest odpłatny.
Uwagi: Sekretariat czynny: Pon.-Pt. 7:00-15:00
Władze:
Dyrektor mgr Tomasz Gniadek
Z-ca Dyrektora mgr inż. Anna Łuczyńska
Główny Księgowy  Barbara Zielińska
Kierownik Działu Socjalno - Opiekuńczego  Halina Walczak
Kierownik Działu Terapeutycznego  Marta Dwojak-Dzierżak
Kierownik Działu Pielęgnacyjno - Rehabilitacyjnego  Agata Potańczyk
Kierownik Działu Techniczno - Gospodarczego  Agnieszka Pieczonka
Kierownik Działu Żywienia  Dorota Suwaj
Kierownik Referatu Kadr i Organizacji  Halina Klimas

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki