BIP Archiwalny - A_DPSs (data archiwizacji: 2013-07-11, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LVIII/790/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 października 2012 r.)
Dokument archiwalny

 

 Biuletyn Informacji Publicznej

Domu Pomocy Społecznej w Krakowie

os. Sportowe 9

 

 

 


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Domu.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.