BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza im. A.Kamińskiego

Struktura organizacyjna

Dyrektor - mgr Mieczysław Czytajło


Zatępca dyrektora -  dr Wojciech Gołąb


Działy i Pracownie:

  1. Dział Edukacyjny - mgr Rafał Kaleta

   • Pracownia Profilaktyczna
   • Pracownia Regionalno - Europejska
   • Pracownia Przedszkolna
   • Pracownia Imprez

  2. Dział Edukacji Artystycznej - mgr Jacek Korohoda

   • Pracownia Wychowania Estetycznego
   • Pracownia Zespołów Muzycznych
   • Pracownia Instrumentalno - Wokalna
 1. Dział Rekreacyjno - Hobbystyczny - dr Wojciech Gołąb

 • Pracownia Techniczna

 • Pracownia Rekreacyjno - Sportowa

 • Pracownia Hobbystyczna