BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza im. A.Kamińskiego

Biuletyn Informacji Publicznej Młodzieżowego Domu Kultury "Dom Harcerza" im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Krakowie


Zapraszamy również na naszą stronę www

 


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.