BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie

Informacje o jednostce


Nazwa: Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie
Symbol: MDKN
Adres: os. Na Stoku 27b, 31-704 Kraków
Telefon: +48126452714
Faks: 12-645-27-14
Email: frombip18toinfo@mdkfort49.krakow.pl
WWW: http://mdkfort49.krakow.pl
NIP: 6781315108
REGON: 000700571
Zakres działania: Realizacja zadań edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, profilaktycznych, opiekuńczych, prozdrowotnych, sportowych i rekreacyjnych.
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Dominik Strzebak, e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor mgr Barbara Wolak