BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Młodzieżowego Domu Kultury Fort 49 „Krzesławice”

w  Krakowie, os. Na Stoku 27b

 

 

Zapraszamy również do naszego serwisu internetowego 

www.mdkfort49.krakow.pl

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie MDK.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.