BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka

Informacje o jednostce


Nazwa: Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka
Symbol: MDKK
Adres: os. Kalinowe 18, 31-814 Kraków
Telefon: +48126471525
Faks: 012 648-37-50
Email: sekretariat@mdkkorczak.pl
WWW: http://www.mdkkorczak.pl
Adres ESP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/MDKKorczak
NIP: 6781329530
REGON: 000700588
Zakres działania: Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka jest placówką wychowania pozaszkolnego, która proponuje dzieciom i młodzieży szeroką ofertę zajęć wykraczającą poza szkolne programy nauczania, a odpowiadającą zainteresowaniom naukowym, artystycznym, technicznym, sportowym, turystyczno-krajoznawczym. Stwarza warunki rozwoju twórczych uzdolnień i tematów w szczególności w dziedzinie plastyki, muzyki, tańca, techniki i krajoznawstwa. Kształtuje samodzielną i samorządową działalność uczestników. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli - instruktorów, którzy są równocześnie czynnymi zawodowo fachowcami swoich specjalności.
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Paweł Jasiołek e-mail: inspektor2@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor mgr Monika Modrzejewska
Z-ca dyrektora mgr Ewa Żółty

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-11-24 19:47:50
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2018-11-24 19:45:58
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2018-10-02 18:02:53
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2018-05-20 10:41:20
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2018-05-19 22:42:46
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2018-04-20 07:43:41
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2018-04-20 07:37:11
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2017-04-28 17:17:47
DARIUSZ SERAFIN
 Edycja
2017-04-25 20:38:49
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2017-04-25 20:33:31
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2017-04-25 20:18:21
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2017-04-25 20:09:46
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2017-04-23 17:58:07
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2017-04-23 17:13:02
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2017-04-19 08:33:31
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2016-09-14 07:17:17
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2007-09-13 09:25:26
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-07-13 11:38:53
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-07-13 11:38:34
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-07-13 11:35:31
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-07-03 16:32:16
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-06-27 15:50:44
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 14:29:59
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 14:28:09
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-01 14:03:33
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-06-01 13:43:00
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-06-01 13:42:50
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja