BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka

Informacje o jednostce


Nazwa: Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka
Symbol: MDKK
Adres: os. Kalinowe 18, 31-814 Kraków
Telefon: +48126471525
Faks: 012 648-37-50
Email: sekretariat@mdkkorczak.pl
WWW: http://www.mdkkorczak.pl
Adres ESP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/MDKKorczak
NIP: 6781329530
REGON: 000700588
Zakres działania: Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka jest placówką wychowania pozaszkolnego, która proponuje dzieciom i młodzieży szeroką ofertę zajęć wykraczającą poza szkolne programy nauczania, a odpowiadającą zainteresowaniom naukowym, artystycznym, technicznym, sportowym, turystyczno-krajoznawczym. Stwarza warunki rozwoju twórczych uzdolnień i tematów w szczególności w dziedzinie plastyki, muzyki, tańca, techniki i krajoznawstwa. Kształtuje samodzielną i samorządową działalność uczestników. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli - instruktorów, którzy są równocześnie czynnymi zawodowo fachowcami swoich specjalności.
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Paweł Jasiołek e-mail: inspektor2@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor mgr Monika Modrzejewska
Z-ca dyrektora mgr Ewa Żółty

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki