BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury al. 29 Listopada

Biuletyn Informacji Publicznej

Młodzieżowego Domu Kultury przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie

 

 

    

           

     Młodzieżowy Dom Kultury, placówka wychowania pozaszkolnego, podlegająca gminie miejskiej    w Krakowie proponuje różnorodne formy spędzania czasu wolnego oraz stwarza warunki   do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach. Wszechstronny rozwój to edukacja, wychowanie, profilaktyka, rozwój osobowości, talentów, zainteresowań, rozbudzanie chęci tworzenia, przygotowanie do świadomego odbioru kultury, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym czy w przyszłości w zawodowym i rodzinnym.

MDK  jest organizatorem zajęć stałych, warsztatów, konkursów, przeglądów, imprez o różnym zasięgu oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych, obozów i wycieczek.

W galerii sztuki "Na Strychu" prezentujemy prace twórców profesjonalnych, uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz uczestników zajęć plastycznych.

Zajęcia prowadzi specjalistyczna kadra nauczycieli-instruktorów.

Działamy w dwóch budynkach - funkcjonalnych i dobrze wyposażonych.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku na zajęcia dla dzieci i młodzieży  w pracowniach: plastycznej, tanecznej, teatralnej, muzyczno-wokalnej, językowej, informatycznej, sportowej, rękodzieła artystycznego, dziecięcej (Akademii Malucha "Bombolino").

 

 

 

 Szczegóły oferty na stronie www.mdkna102.krakow.pl

 

ZAPRASZAMY

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu

w trybie na wniosek.

W tym celu nalezy złożyc pismeny wniosek w sekretariacie MDK.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.