BIP MJO - Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak”

Biuletyn Informacji Publicznej

Międzyszkolnego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiak"

 

 

Logo zespołu MLZPiT "Krakowiak"

 

 


Zapraszamy również do naszego serwisu domowego 

 

 

 


  

  Informacje publicznie nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyc wniosek w sekretariacie Placówki. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 


 

Misja:

  • kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci, a także młodzieży zainteresowań i uzdolnień artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem sztuki folklorystycznej (w tym ludowego dziedzictwa kulturowego Krakowa)

  • upowszechnianie sztuki i tradycji ludowej w kraju i poza jego granicami

  • promocja miasta Krakowa na arenie krajowej i międzynarodowej podczas festiwali, koncertów i innych wydarzeń kulturalno-artystycznych

  • wspieranie procesu wychowawczego dzieci i młodzieży (budowanie postaw prospołecznych i altruistycznych, uwrażliwianie na sztukę itp.)

  • aktywne i wartościowe organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, sprzyjającego właściwemu rozwojowi młodego człowieka (w tym budowanie właściwych nawyków, jak kontakt z różnymi formami artystycznego wyrazu tj. taniec, śpiew, gra na instrumentach itd.)