BIP MJO - Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak”

Biuletyn Informacji Publicznej

Międzyszkolnego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiak"

 

 

Logo zespołu MLZPiT "Krakowiak"

 

 


Zapraszamy również do naszego serwisu domowego 

 

 

 


  

  Informacje publicznie nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyc wniosek w sekretariacie Placówki. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 


  Misja:

>> kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań  i uzdolnień artystycznych,

>> upowszechnianie sztuki i tradycji ludowej w kraju i poza jego granicami,
>> prezentacja i promocja kultury i sztuki Krakowa,
>> wychowanie dzieci i młodzieży,
>> organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.    
Harmonogram imprez