BIP Archiwalny - A_ZSO11 (data archiwizacji: 2019-10-03, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XVIII/362/19 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11

im. Jana Pawła II

w Krakowie

 


 

Informacje nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 


 

Zapraszamy również na nasze strony domowe

 
 
 
 www.xxivliceum.krakow.pl
 www.gimnazjum-nr5.krakow.pl