BIP Archiwalny - A_ZSO10 (data archiwizacji: 2015-10-01, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR X/174/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 1 kwietnia 2015 r.)
Dokument archiwalny
Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Krakowie XV LIceum Ogólnokształcące                                                                                                                    im. Marii Skłodowskiej-Curie Organ prowadzący - Gmina Miejska Kraków Zapraszamy do serwisu domowego     Informacje nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.