BIP Archiwalny - A_ZSO6 (data archiwizacji: 2017-10-19, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLII/742/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
Dokument archiwalny
Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcacych nr 6 im. C.K. Norwida w Krakowie   zapraszamy również do naszego serwisu domowego: www.12liceum.edu.pl motto: Bo nie jest światło, by pod korcem stało... C.K.Norwid misja: Szkoła miejscem wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, w którym zdobywa wysoką kulturę intelektualną połączoną z nowoczesną wiedzą i twórczym indywidualizmem.   Informacje nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie  Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.