BIP Archiwalny - A_ZSO4 (data archiwizacji: 2016-09-05, powód archiwizacji: zgodnie z uchwałą nr XLI/726/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2016 r. )
Dokument archiwalny
Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Krakowie         Zapraszamy na stronę szkoły: www.iv-lo.krakow.pl   Informacje nie opublikowane w BIP podlegają udostepnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostepniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.