BIP Archiwalny - A_ZSO3 (data archiwizacji: 2015-10-01, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR X/173/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 1 kwietnia 2015 r.)
Dokument archiwalny
  Biuletyn Informacji Publicznej   III Liceum Ogólnokształcącego   im. Jana Kochanowskiego   w Krakowie         Zapraszamy do naszego serwisu domowego   http://www.3liceum-krakow.pl                         Informacje nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.