BIP MJO - XX Liceum Ogólnokształcące

 

   

Biuletyn Informacji Publicznej

XX Liceum Ogólnokształcącego im. Leopolda Staffa

w Krakowie

 

Szkoła przyjazna młodzieży, wszechstronnie kształcąca,

uwzględniająca indywidualne cechy uczniów, szanująca tradycje,

otwarta na potrzeby środowiska.

Zapraszamy również do naszej strony domowej.

 

 

 


 

Informacje nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.