BIP Archiwalny - A_LO16 (data archiwizacji: 2013-11-21, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LXXII/1052/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 kwietnia 2013 r.)
Dokument archiwalny

Biuletyn Informacji Publicznej

XVI Liceum Ogólnokształcącego im.K.K.Baczyńskiego

w Krakowie

XVI LO w Krakowie im. K.K.Baczyńskiego

Zapraszamy również do naszego serwisu domowego

www.liceum16.krakow.pl

 


Misja szkoły :

Pobudzamy umysły, rozwijamy umiejętności,

stwarzamy możliwości dalszej pracy i życia

w społeczeństwie”. 

Informacje nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wnoisek. W tym celu należy złożyć pisemnny wniosek w sekretariacie szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.