BIP MJO - V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

 Biuletyn Informacji Publicznej

V Liceum Ogólnokształcącego

im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

 

adres strony www naszej szkoły

 

 

"Dużo wiedzieć jest rzeczą piękną,

ale nierównie wazniejsze jest umieć dowiedzieć się czegoś"Informacje publiczne nie opublikowane w BIP polegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu nalezy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.