BIP MJO - V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Komunikaty i ogłoszenia V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie w BIP MK

Komunikaty i ogłoszenia V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-03-13 Ogłoszenie zamówienia na Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej

Ogłoszenie zamówienia na Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla „przebudowy i zmiany sposobu użytkowania strychu na funkcję użytkową w zakresie usług związanych z oświatą wraz z wydzieleniem przeciwpożarowym klatek schodowych oraz przebudową części instalacji wewnętrznych w budynku: instalacje wod-kan., instalacji centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznych