BIP MJO - II Liceum Ogólnokształcące

Biuletyn Informacji Publicznej
II Liceum Ogólnokszałcacego im. Króla Jana III Sobieskiego

 

 

Zapraszamy do naszego serwisu szkolnego www.sobieski.krakow.pl

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie
na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.