BIP MJO - II Liceum Ogólnokształcące

Informacje o jednostce


Nazwa: II Liceum Ogólnokształcące
Symbol: LO2
Adres: ul. Sobieskiego 9, 31-136 Kraków
Telefon: +48126337392
Faks: 12-633-73-92
Email: dyrekcjasobieski@gmail.com
WWW: http://sobieski.krakow.pl
NIP: 6761820369
Zakres działania: Działalność edukacyjna na poziomie szkoły ponadpodstawowej
Uwagi: sekretariat w godz. 8 - 15 dane kontaktowe inspektora ochrony danych (IOD): Kornelia Michalska e-mail: inspektor4@mjo.krakow.pl. adres siedziby IOD – ul. Wielopole 17a, 33-332 Kraków
Władze:
Dyrektor  Marek Stępski
Zastępca Dyrektora  Leszek Lupa
Zastępca Dyrektora  Wioletta Nogaj