BIP Archiwalny - A_ZSS13 (data archiwizacji: 2014-11-14, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LXXI/1037/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 kwietnia 2013 r. )
Dokument archiwalny
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 13 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM W KRAKOWIE   Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybiena wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły.Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.