BIP Archiwalny - A_ZSS7 (data archiwizacji: 2013-11-26, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XLIII/524/08 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Specjalnych nr 7

 


Zespół Szkół Specjalnych Nr 7
w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego
31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, skr.9 

WIZJA SZKOŁY

”Jeżeli nie wiesz do jakiego portu chcesz wpłynąć,
pomyślne wiatry nie będą ci wiały”
/Seneka/

 

 

Zespół Szkół Specjalnych nr 7 przy Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie to placówka, w której zaangażowani i dobrze merytorycznie przygotowani nauczyciele, ze znajomością pedagogiki specjalnej, wprowadzają uczniów w świat wiedzy, sztuki, techniki, etyki i moralności w specyficznym dla nich momencie - załamania zdrowia fizycznego.
Cała społeczność szkolna – uczniowie, nauczyciele, rodzice i służba zdrowia harmonijnie ze sobą współpracują i wysoko cenią takie wartości jak: mądrość, partnerstwo, empatię, tolerancję, przyjaźń i sprawiedliwość.
Poziom oferty dydaktycznej i wychowawczej dostosowany jest do możliwości psychofizycznych i potrzeb uczniów, którzy znajdują w szkole warunki do rozwoju i samorealizacji.
Szkoła skutecznie zapobiega patologiom społecznym, agresji i uzależnieniom.
Wszystkie działania szkoły organizowane są zgodnie z oczekiwaniami środowiska szpitalnego i rodzinnego.

 

Zapraszamy do naszego serwisu domowego

 


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.