BIP MJO - Zespół Szkół Specjalnych Nr 4

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4

SYMBOL   ZSS 4

30-076 KRAKÓW,

UL. ZAKĄTEK 2

Telefon/fax 12 422-57-12

Tel. kom. 

zss4krakow@gmail.com

www.zss4krakow.pl

 

Wczesne wspomaganie  od momentu wykrycia niepełnosprawności  do rozpoczęcia nauki


Przedszkole Samorządowe nr 24

Dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną od 3 roku życia

 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44 :

1.  Klasy dla dzieci  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi (klasy I-III nauczanie zintegrowane, IV-VIII nauczanie blokowe. 

2.  Zespoły edukacyjno-terapautyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (przygotowanie do samodzielnego życia)

 

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 10

klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelktualną w stopniu umiarkowanym i znacznym którzy ukończyli ośmioklasową szkołę podstawową specjalną, lub  gimnazjum specjalne

 

Zapewniamy możliwość korzystania z:
1.  świetlicy w godzinach 7.00 do 16.30 
2.  stołówki szkolnej (smaczne obiady za niewygórowaną cenę - 5,50 zł za obiad, możliwość dostosowania posiłków do diety)
3.  biblioteki szkolnej (lektury i prasa)
4. opieki medycznej: pielęgniarka  pięć  razy w tygodniu, przeglądy stomatologiczne.


Zasady rekrutacji:
Przyjmujemy uczniów na podstawie skierowania wydanego przez Wydział Edukacji UMK oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez  Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Poradnie wykonują badania na wniosek rodziców.

 

Typy niepełnosprawności uczniów
Zapraszamy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz te, które rozwijają się w sposób opóźniony.
Także dzieci, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (niepełnosprawność intelektualna z niedosłuchem, nadpobudliwością, zaburzeniami mowy, itp.) oraz z niepełnosprawnością ruchową (budynek dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach)

 

Dodatkowe zajęcia edukacyjne:
Zajęcia wspomagające proces nauczania to :

1.  Logopedia i logoterapia
2.  Terapia pedagogiczna (indywidualna i grupowa)

3.  Gimnastyka korekcyjna
4.  Elementy socjo - i psychoterapii

5.  Terapia ruchem ( także basen, choreoterapia )

6.  Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze