BIP MJO - Zespół Szkół Specjalnych Nr 4

Informacje o jednostce


Nazwa: Zespół Szkół Specjalnych Nr 4
Symbol: ZSS4
Adres: ul. Zakątek 2, 30-076 Kraków
Telefon: +48124225712
Faks: 12 422-57-12
Email: zss4krakow@gmail.com
WWW: http://www.zss4krakow.oswiata.org.pl
NIP: 6772211556
REGON: 356699470
Zakres działania: EDUKACJA NA POZIOMIE: PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWEJ i SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Agnieszka Sowa, inspektor5@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 mgr Iwona Pasznicka - Longa
Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 4 mgr Anna Bacia
Pedagog mgr Janina Chudyba

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki