BIP Archiwalny - A_ZSOI1 (data archiwizacji: 2017-11-28, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

 

 

 


 

 

Serwis BIP zawiera najważniesze informacje o Naszej Szkole,

 zapraszamy także do naszego serwisu: www.zsoi1krakow.pl


Obserwuj wydarzenia w Naszej Szkole https://facebook.com/ZSOi1

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.