BIP Archiwalny - A_ZSO51 (data archiwizacji: 2017-10-10, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny
WITAMY W SERWISIE BIP ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 51 w Krakowie   Zapraszamy również na naszą stronę domową www.zso51.krakow.pl Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.